23 98 06 95 ...Frivillig Rådgivning i Svendborg

 
 
Frivillig Rådgivningen
Brogade 35
5700 Svendborg

Åbningstider:
Tirsdag: 10:00 - 12:00
Torsdag: 17:00 - 19:00
Kig ind. Gratis anonym rådgivning
 

 

 
Uptime-IT ApS

Organisationsstruktur

 

Organisationsstruktur

 

* Koordineringsudvalget består af tre repræsentanter for KB, Lokalforening-Svendborg (hvoraf den ene evt. kan erstattes af en person engageret i patientstøttearbejde uden at være medlem af lokalforeningen) og to repræsentanter for KB, Kræftrådgivning-Odense. Koordineringsudvalgets opgave er at udstikke rammerne for patientstøttearbejdet i Svendborg. Udvalget afholder et ordinært møde pr. kvartal, hvor der følges op på og træffes beslutninger om igangværende samt kommende aktiviteter. Udover de ordinære møder har koordineringsudvalget løbende dialog om relevante emner, herunder afklaring af opgave- og ansvarsfordeling samt budget- og økonomiforhold

 

  Frivillig Rådgivning    ·    Brogade 35    ·    5700 Svendborg    ·    Telefon 2398 0695    ·    E-mail: cancer-svbg@hotmail.com    ·    www.cancersvendborg.dk